Miller, G. E., Passarelli, V., Chen, E., Kloog, I., Wright, R. J., & Amini, H.