Chen, E., Zeltzer, L. K., Craske, M. G., & Katz, E. R.